Privacyverklaring

 

pdf Privacyverklaring

Versie 1.0 (2022) ¼

Barbara van der Steen Privacy Statement

Uw privacy is heel belangrijk voor Barbara van der Steen. Daarom hebben wij een beleid ontwikkeld om uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. In dit Privacy Statement geven wij aan welke persoonsgegevens Barbara van der Steen van u verzameld, op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en van welke rechten u gebruik kan maken.

Wie is Barbara van der Steen?
Barbara van der Steen
Jelle Zijlstrahof 15
3445 TS WOERDEN
NL: +31 (0)6 24811950

KvK: 68.09.16.13

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: “AVG”) in werking. Barbara van der Steen dient in overeenstemming met deze verordening te opereren. De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: “Autoriteit”) ziet toe op de naleving van de AVG. Bij de Autoriteit kunt u terecht voor meer algemene informatie over de AVG en het indienen van klachten ten aanzien van inbreuken op uw privacy. Meer informatie over de Autoriteit kunt vinden op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens
Barbara van der Steen gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens om haar diensten zo goed mogelijk te kunnen leveren. U kunt hierbij onder andere denken aan:
• het verlenen van toegang tot de Barbara van der Steen Website (hierna: “Website”) en de daarop aangeboden diensten, waaronder in ieder geval begrepen:
• het contact formulier;
• de commentaarfunctie bij publicaties op de Website;
• het plaatsen van bestellingen via de Website;
• het plaatsen van artikelen en bijdragen op de Website;
• de verkoop en levering van producten en diensten door Barbara van der Steen;
• het voeren van een verkoopadministratie;
• de opbouw en beheer van een bestand van klanten en geïnteresseerden;
• het versturen van een nieuwsbrief;
• het voeren van persoonlijke emailcorrespondentie (bijvoorbeeld emailcorrespondentie over een
• door u gestelde vraag, of een geplaatste bestelling)
• het versturen van (gepersonaliseerde) promotionele berichten en advertenties via email, sociale
• media (zoals bijvoorbeeld Facebook).

Uw gegevens zijn alleen beschikbaar voor Barbara van der Steen en haar medewerkers. Alleen als dat voortvloeit uit de wet of uit contractuele verplichtingen die Barbara van der Steen tegenover u heeft, worden zonder uw expliciete toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Versie 1.0 (2022) 2/4

Welke persoonsgegevens verwerkt Barbara van der Steen?
Wij verwerken in principe alleen (een deel van) de volgende gegevens:
• (Bedrijfs)naam
• voornaam
• voorletters
• titulatuur
• functie
• adres
• postcode
• woonplaats
• telefoonnummer
• email adres
• BTW Nummer
• KVK Nummer
• cookies (zie voor meer informatie ‘Cookies’ hieronder)
• IP adres
• gegevens voor het doen van betalingen.

Opslag van gegevens
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van mailingprovider ActiveCampaign. De servers van ActiveCampaign bevinden zich in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. De privacy policy van ActiveCampaign kunt hier vinden.

Indien u een aankoop bij ons heeft gedaan, kunnen uw persoonsgegevens opgeslagen worden in onze verkoopadministratie. Verder staan de verkoopdata (inclusief persoonsgegevens) op de server van onze Barbara van der Steen website in het klantmanagementsysteem. De Barbara van der Steen website wordt gehost via vimexx.nl.

Meer informatie over de privacy policy van onze hosting provider Vimexx kunt u vinden op: https://www.vimexx.nl/Privacybeleid-vimex-0.1.pdf

Onze Website content is overigens goed beveiligd door middel van SSL encryptie. Deze veiligheidsversleuteling is te herkennen aan het gebruik van ‘https’ in de adresbalk van uw webbrowser en een sleutelvormig icoontje.

Duur opslag gegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
• Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, wordt u op een uitschrijflijst gezet. U wordt dan
NIET meer gemaild. Evenwel blijft u nog maximaal een jaar in het systeem staan tot Barbara van der Steen de uitschrijflijst van een jaar volledig verwijderd heeft.
• Wanneer u klant bent, worden de facturen met uw gegevens bewaard volgens een wettelijk verplicht gestelde bewaartermijn (bijvoorbeeld om aan onze boekhoudverplichtingen voor de verkoopadministratie te kunnen voldoen).
• Persoonsgegevens die vermeld staan bij commentaren die door u via de Website zijn geplaatst, blijven voor onbepaalde tijd staan, tenzij u Barbara van der Steen expliciet verzoekt tot het verwijderen van het commentaar of een post. De procedure voor het verwijderen van uw persoonsgegevens staat hieronder beschreven.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan die
verlangen dat gegevens langer bewaard worden en/of beschikbaar blijven.

Versie 1.0 (2018) 3/4

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze Website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestandje dat door onze Website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze Website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze Website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de Website gebruiken maken wij gebruikersanalyses met Google Analytics. Met de informatie die wij met Google Analytics verzamelen proberen wij de Website steeds verder te verbeteren voor onze gebruikers. Bij gebruik van de Website worden er daarom analytische cookies van Google op uw apparaat geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen daarom met Google Analytics niet zien hoe uw surfgedrag op de Website is. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Social media
We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze Website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met uw privacy omgaan. We helpen u alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen te delen:
Facebook
Instagram
LinkedIn
Google+ en Google FeedBurner

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Links
Op onze Website kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten Barbara van der Steen. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Recht op inzage, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens 

Versie 1.0 (2018) 4/4

U kunt bij Barbara van der Steen opvragen welke persoonsgegevens wij van u beschikken en deze, bij eventuele onjuistheden, laten wijzigen door een email te sturen naar . Ook kan u via dezelfde weg Barbara van der Steen verzoeken uw gegevens te laten wissen.

Intrekken toestemming
Mocht u toestemming hebben gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Barbara van der Steen
en wilt u die toestemming (gedeeltelijk) intrekken, stuur dan een email met mededeling naar . Voor de volledigheid wijst Barbara van der Steen erop dat u na intrekking (gedeeltelijk) geen gebruik meer zal kunnen maken van de producten en diensten die Barbara van der Steen op haar Website aanbiedt.

Wijzigingen in het Privacy Statement
Barbara van der Steen behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van het Privacy Statement is beschikbaar via de Website.

Klachten
Mocht u klachten hebben over de manier waarop Barbara van der Steen omgaat met uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Wij zullen proberen om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl